Gata de actiune

Gata de acțiune

“Dar aceia din popor care Îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi.”
Daniel 11:32