Cultura casei

Cultura casei

Cultura noastră este definită prin totalitatea activităților și a felului comun în care acționăm în anumite împrejurări și situații.

Acest mod de acțiune va arăta valorile, conduita, principiile, obiceiurile și crezurile pe care le avem, toate fiind ancorate și acordate la cultura Cerului, așa cum este ea descrisă în Sfintele Scripturi.

1

Noi închinăm, consacrăm și aliniem
toate lucrurile la Persoana Domnului Isus

De aceea, predicarea în biserica noastră, închinarea în cadrul slujbelor noastre, administrarea bisericii, finanțele bisericii, organizarea bisericii, strategiile bisericii, evenimentele bisericii sunt făcute toate în conformitate cu valorile și principiile Sale.

Aceasta este pentru noi

Cultura cristocentrică

2

Noi facem totul cu orânduială deoarece credem, în conformitate cu Sfintele Scripturi, că Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii

În cultura lui Dumnezeu nu există conceptul de anarhie, și tocmai de aceea credem că Dumnezeu a stabilit roluri bine definite în Biserica Sa, iar fiecare rol este însoțit de responsabilități bine conturate. În Biserica Sa se știe cine și ce anume trebuie să facă.

Aceasta este pentru noi

Cultura orânduielii

3

Noi credem că identitatea Bisericii este ancorată în conceptul de familie

Fundamentul familiei este legătura relațională, intimă și apropiată dintre mai mulți oameni, unde relațiile sunt bazate pe dragoste și respect reciproc. Dumnezeu ne este Tată, iar noi am fost numiți copiii Săi. Biserica este familia lui Dumnezeu. Având această înțelegere, noi ne raportăm unii la alții în acest fel.

Aceasta este pentru noi

Cultura relațiilor

4

Noi căutăm să asigurăm, să păstrăm și să protejăm demnitatea celor din jurul nostru

Membrii bisericii noastre sunt învățați să se asigure că nu se vor raporta la cei din jur în funcție de greșelile din trecut ale acestora, că vor păstra o atitudine de vorbire de bine a celor din jur și că vor facilita creșterea, înaintarea și promovarea celor din jur.

Aceasta este pentru noi

Cultura onorării

5

Noi credem că Dumnezeu nu caută oameni abili, ci disponibili

Disponibilitate, și nu abilitate” – acesta este unul dintre sloganurile noastre legate de slujire. Ținta slujirii noastre sunt oamenii, deoarece Dumnezeu a făcut sacrificiul suprem pentru oameni, iar atunci când noi slujim oamenilor, Dumnezeu întotdeauna este glorificat. Noi credem că cine nu slujește în lucrurile practice ale lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i va încredința lucrurile Sale spirituale!

Aceasta este pentru noi

Cultura slujirii

6

Noi credem că slujirea nu se poate face oricum și în orice fel

Există o vorbă din popor: „Acolo unde merge și așa, nu va merge deloc.” Excelența este acea atitudine care nu-ți dă voie să fii mediocru! A sluji cu excelență nu reprezintă un set de reguli care trebuie urmate, ci este o atitudine care este alimentată și condusă de dorința de a depăși mediocritatea.

Aceasta este pentru noi

Cultura excelenței

7

Noi credem că am fost creați cu nevoia de a ne odihni

Odihna este un act de încredere în Domnul, că ceea ce va urma este în mâna Domnului, care îmi va purta de grijă în ziua care tocmai a început. Prin a pune deoparte o zi de odihnă noi proclamăm salvarea noastră de către Domnul, proclamăm dorința și nevoia noastră de a fi cu El. Prin dedicarea unei zile în care să ne odihnim, noi declarăm că Dumnezeu este sursa noastră de odihnă. Odihna este simbolul lucrării lui Hristos.

Aceasta este pentru noi

Cultura odihnei

8

Noi credem într-o închinare autentică

Închinarea este exprimarea dragostei noastre față de Salvatorul nostru, Domnul Isus Hristos. În închinare nu ne îndreptăm atenția asupra noastră sau asupra experiențelor noastre, ci asupra lui Dumnezeu.

Închinarea este o părtășie directă, intimă și personală cu Creatorul nostru. Este cea mai înaltă activitate de care este capabil duhul uman. Închinarea este punctul culminant al timpului nostru devoțional cu Dumnezeu. Închinarea în Biserica Punctul Zero este o închinare cristocentrică.

Aceasta este pentru noi

Cultura închinării

9

Noi credem în exprimarea generozității în diferite forme și contexte

Dumnezeul nostru, Dumnezeul Sfintelor Scripturi, este cea mai generoasă persoană din Univers. El a fost generos în creație, a fost generos cu poporul Său Israel în pustiu, El a fost generos cu noi, atunci când L-a dat pe Fiul Său pentru ca noi să fim salvați.

La fel și Isus este generos cu noi, deoarece El ni-L dă pe Duhul Lui Cel Sfânt, iar Duhul Sfânt de asemenea este generos cu noi, deoarece ne dă darurile Sale, darurile supranaturale. Generozitatea lui Dumnezeu se vede în fiecare zi în viața noastră prin purtarea Lui de grijă. Modelul generozității noastre este Însuși Dumnezeu.

Aceasta este pentru noi

Cultura generozității

10

Noi credem într-o smerenie autentică, și nu contrafăcută

Nu putem înțelege cu adevărat ce înseamnă smerenia dacă nu am înțeles mai întâi ce este mândria. Mândria înseamnă că ființele umane păcătoase aspiră la statutul și poziția lui Dumnezeu prin refuzarea dependenței de El.

Mândria a fost atitudinea care a stat la baza căderii lui Satan, iar prezența ei în viața noastră aduce orbirea spirituală, fiind cea mai mare piedică în calea smereniei. Noi înțelegem că smerenia înseamnă să ne evaluăm pe noi înșine cu sinceritate în lumina sfințeniei lui Dumnezeu și a păcătoșeniei noastre.

Aceasta este pentru noi

Cultura smereniei

11

Noi credem că Dumnezeu este un Dumnezeu al supranaturalului

Planul de salvare prin venirea Domnului Isus pe pământ în trup de om, a morții Sale pe cruce și a învierii Sale au avut în vedere nu doar iertarea păcatelor, ci mult mai mult, și anume vindecarea de bolile noastre trupești și emoționale, eliberarea din captivitatea diavolului etc.

Credem într-o manifestare vizibilă a puterii lui Dumnezeu în noi și în circumstanțele vieții noastre.

Aceasta este pentru noi

Cultura supranaturalului

Ce se întâmplă la Punctul Zero